- N +

八问幹作枝衰疑龙如何? 论主干气脉和枝干气脉的关系

八问幹作枝衰疑龙如何? 论主干气脉和枝干气脉的关系原标题:八问幹作枝衰疑龙如何? 论主干气脉和枝干气脉的关系

导读:

问君前经论贵贱,上是侯藩次州县。幹龙多是生王侯,枝作幹龙亦蕃衍。此说分明尚有疑,试举一说为君辨。前言盛衰固有为,枝上又生数条枝。节节为龙自有穴,已作未作气自随。胡为上作下必歇,...

文章目录 [+]

问君前经论贵贱,上是侯藩次州县。

幹龙多是生王侯,枝作幹龙亦蕃衍。

此说分明尚有疑,试举一说为君辨。

前言盛衰固有为,枝上又生数条枝。

节节为龙自有穴,已作未作气自随。

胡为上作下必歇,亦有下作上必衰。

既饶气脉相连接,自有气脉非相依。

如何盛衰尚关属,为君决此一狐疑。

盖小枝龙气脉短,又出小枝无转换。

随龙附气气不长,大势上连枝上幹。

幹头未作枝先兴,枝上未作幹先荣。

枝上未作幹后作,幹长枝短力难争。

恰似一瓶生数嘴,嘴小口大生水利。

不从口出嘴长流,口若尽倾嘴无水。

又如大树生小枝,小枝易瘦大枝肥。

大枝分夺全气去,小枝不伐自衰赢。

更看新作与旧作,年年深浅自可知。

大河图今天接着昨天介绍的,关于主干和枝干的结穴后,主干和枝干之间有什么关系来继续阐述。闲言少叙,接着逐句来解说。

问您前面的疑龙部分有很多关于龙的贵贱的论述,上等的龙结穴是生王侯藩属国样的贵地大地,其次点就是州县。主干龙结穴地多是生出王侯将相,注意结穴地不一定要用阴宅,用来做国家州县也可以,不可死认教条。主干龙再次分枝劈脉后也都是逐级向下繁衍生出枝龙,然后结穴地。这种说法很明显还有很大的疑惑在心中,那试着举出一个说法来让您辨别一番。

前面说到的盛衰固然是已经存在的,而枝干上有生出多个枝,而且每个节龙上有生有穴地,已经作穴的和没有作穴的,难道是气自动跟随的吗?难道是上游干龙结地了,那下面枝龙就消气了,也有一种情况下游枝龙结穴了,上游干龙气被下游占用吸收掉了。如此这般,即便是干龙和枝龙的气脉是相互连接的,那还有气脉之间没有关联的,如何解释盛衰的关联问题,大河图来为您了决心中的狐疑。

原来是小枝龙的气脉是非常短小的,接着有生出小枝,生出小枝也没结地,为什么,因为还没来得及转换,也就是剥换变化,这个是重点,剥换才能体现生机和贵。

主干龙下的枝龙中的气是附着于主干龙的,而这个枝龙是连接上游祖龙的。如果干龙没有结地,那就会在枝龙结,如果枝龙没有结地,那就会在干龙结。当枝龙没有结果而干龙结地的原因是,干龙长大有生气而枝龙太短争夺不过干。就好比是一个大的瓶子,有多个嘴,这个嘴就是支龙,而口大,口大是主干龙,那么口生出的水来水就多,那就在口中结穴。如果水不能口中出,那么就必然从多个嘴中出水,自然在嘴上结穴,如果口倾斜散掉水源,下面嘴自然也没有水出,无源之水嘴也不出结穴地。

又好比大树生出许多小枝,如果小枝太小那大枝就一定肥粗,那是因为大枝把小枝的气夺取的原因。

我们看到新的枝和旧的枝,旧的枝又变成新的枝的干,如此繁衍下去,每年都有变化,其中变化的层数深浅,自己要细细辨别明了。

大河图2021年1月17日整理


有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿

0

0
返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共387人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...